چگونه در فرودگاه بخوابیم

چگونه در فرودگاه بخوابیم


وقتی شما یک پرواز طولانی یا به تاخیر افتاده دارید، خوابیدن در فرودگاه میتواند به گذشت زمان و سرحال نگه داشتن شما برای ادامه سفرتان کمک کند.متاسفانه،فرودگاه ها بسیار پر سروصدا هستند،محیط های روشن که همیشه برای خواب مناسب نیستند.  ،با پیدا کردن مکان مناسبی برای استراحت، و با آوردن وسایل راحتی از منزل،شما میتوانید به سرعت و براحتی بخوابید.چشمانتان را بپوشانید


به وسیله ی گوشه ای از روپوش یا روسری خود محیط تاریک تری را برای